Naudingos nuorodos
Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra medicininių dujų, registruotojų dėmesiui!

Atsižvelgiant į paskutiniuoju metu padidėjusį medicininių dujų poreikį gydymo įstaigoms ir galimus pakuočių, į kurias pildomos medicininės  dujos, tiekimo sutrikimus, taip pat siekiant užtikrinti nenutrūkstamą aprūpinimą vaistiniais preparatais, ekstremaliosios padėties šalyje metu, Tarnyba neprieštarautų, kad vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra medicininių dujų, vartotojams būtų tiekiami kitose, nei registruota, pakuotėse.


Toks tiekimas būtų leidžiamas tik ekstremalios situacijos galiojimo laikotarpiu, jei šiems nuokrypiams būtų tinkamai pasirengta, įvertinant nuokrypių riziką ir numatant tinkamas jos valdymo priemones. Daugiau aktualios informacijos rasite paspaudę čia.