Naudingos nuorodos
Tarnyba 2023 metais papildomai priims 5 RMS procedūras

Pastaruosius kelerius metus vaistinių preparatų registracijos procedūrose Tarnyba aktyviai dalyvauja kaip referencinė valstybė (RMS), atsakinga už vaistinio preparato vertinimo protokolo parengimą, kurį pripažįsta/nepripažįsta kitos procedūroje dalyvaujančios šalys.

2023 metais jau yra suplanuota priimti 18 RMS procedūrų, tačiau III-IV tų metų ketvirtį Tarnyba yra pasirengusi papildomai priimti dar 5 procedūras. Kadangi 2023 metais papildomai bus priimtas labai nedidelis procedūrų skaičius, pirmenybė bus teikiama prašymams registruoti vaistinius preparatus, skirtus vaikams, taip pat antibiotikams, nes Lietuvos rinkoje trūksta minėtų grupių vaistinių preparatų.

Atkreipiame dėmesį, kad Tarnybos dalyvavimas vaistų registracijos procedūrose referencinės valstybės statusu yra labai svarbus visai šaliai, nes pirmiausia taip užtikrinamos sąlygos naujiems vaistams patekti į Lietuvos rinką. Kartu skatinama konkurencija tarp registruotojų, vadinasi, sudaromos prielaidos vaistų kainoms mažėti bei didinamas vaistų prieinamumas pacientams. Tuo tarpu Lietuvos gamintojai turi palankesnes sąlygas pateikti savo vystomus ir gaminamus vaistus kitų EEE valstybių rinkoms.