Naudingos nuorodos
Ūkio subjektų dėmesiui!

Prisidėdama prie geresnių verslo aplinkos sąlygų kūrimo bei siekdama užtikrinti, kad teisės aktų nuostatos būtų aiškinamos ir taikomos vienodai, o reikalavimų – laikomasi, Tarnyba ragina visus ūkio subjektus būti aktyviais ir kilus kokiems nors neaiškumams skambinti pasikonsultuoti.


Tarnybos specialistai konsultuoja visais teikiamų administracinių paslaugų (paslaugų sąrašą ir jų aprašus rasite čia) bei vykdomos priežiūros klausimais telefonu ir raštu.

Konsultacijos ūkio subjektų veiklos priežiūros klausimais teikiamos telefonu  8~5 205 32 43, Tarnybos darbo valandomis. Šios konsultacijos įrašomos, jų teikimo kokybė yra reguliariai vertinama, o atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus – skelbiami VVKT interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie Tarnybos atliekamą ūkio subjektų prižiūrą rasite čia.