Naudingos nuorodos
Vaistinių preparatų išbraukimas iš LR vaistinių preparatų registro

Ar galima vykdyti didmeninę ar mažmeninę prekybą  vaistiniais preparatais įsigaliojus Tarnybos viršininko įsakymui išbraukti vaistinį preparatą iš LR vaistinių preparatų registro?

Ne. Registruotojui pateikus prašymą konkrečius vaistinius preparatus išbraukti iš  Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro (panaikinti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo galiojimą), vaistiniai preparatai iš  Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro išbraukiami  nedelsiant įsigaliojus  VVKT viršininko įsakymui.

Kaip greitai išbraukiamas vaistinis preparatas iš LR vaistinių preparato registro registruotojui pateikus prašymą?

Tarnybos viršininko įsakymas dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo   atsižvelgiant į   registruotojų prašymus rengiamas  kartą per mėnesį paskutinėmis mėnesio dienomis. Taip pat Tarnyba atsižvelgia į registruotojo rašte nurodyta išbraukimo terminą.

Ar skelbiama informacija apie Tarnybos priimtą sprendimą panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą?

Visa  informacija apie  vaistinius preparatus, išbrauktus iš Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro , skelbiama  Tarnybos tinklapyje čia: /index.php?3032309441#3

Be to, vaistinių preparatų  būseną (registruotas/perregistruotas/registracija sustabdyta/išbrauktas)  galima  pasitikslinti  viešai skelbiamame Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registre čia: https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/medications.

Ar informuojamas registruotojas apie Tarnybos priimtą sprendimą panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą?

Registruotojas apie registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimą vaistinio preparato registruotojo prašymu per 10 darbo dienų po sprendimo priėmimo informuojamas elektroniniu paštu (prašyme turi būti nurodyta kontaktinė informacija).

Kokią forma turi būti pateiktas prašymas išbraukti vaistinį preparatą iš LR vaistinių preparatų registro?

Prašymo panaikinti registracijos pažymėjimo galiojimą formą galima rasti čia: /index.php?1275927917#ParaiskuFormos

Jeigu pareiškėjas pateikė prašymą išbraukti vaistinį preparatą iš Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registro, o tuo metu yra pateiktos paraiškos pakeisti  vaistinio preparato registracijos pažymėjimo  sąlygas?

Visų paraiškų (perregistracijos/reglamentinių keitimų/kitų keitimų)  vertinimas nutraukiamas  įsigaliojus  Tarnybos viršininko įsakymui dėl registracijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo. 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-06-14 08:16:16