Naudingos nuorodos
Ar turi būti gautas Tarnybos pritarimas, norint tyrimo centre įtraukti naują papildomą tyrėją?

Siekiant įtraukti naują tyrėją, Tarnybai reikia pateikti naujojo tyrėjo gyvenimo aprašymą bei GKP mokymų kursų baigimo pažymėjimą (-us). Atkreipiame dėmesį, jog Tarnyba šį tyrimo komandos pasikeitimą laiko informacinio pobūdžio, todėl pritarimo rašto neišduoda. Tarnyba gavusi informaciją, apie planuojamą įtraukti tyrėją ir pateiktus dokumentus, įvertina pasirinkto tyrėjo kvalifikaciją, atitikimą teisės aktuose numatytiems reikalavimams ir kilus klausimams el. paštu kreipiasi į užsakovą.









Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-29 10:14:29