Naudingos nuorodos
Kvietimas asmenims, pretenduojantiems tapti Europos vaistų agentūros akredituotais ekspertais

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) ir yra atsakinga už šalies mokslinių resursų koordinavimą, vertinant ir prižiūrint vaistinių preparatų kokybę, saugumą, veiksmingumą ir farmakologinį budrumą.

VVKT, siekdama įgyvendinti minėtus įsipareigojimus, skelbia viešą kvietimą asmenims, pretenduojantiems būti įrašytais į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (toliau – Sąrašą). Į šį Sąrašą įtraukiami asmenys įvairioms EVA veikloms vykdyti, iš kurių viena – vertinimo protokolo (-ų) parengimas dalyvaujant mokslinio patarimo procedūrose ar Europos Komisijos sprendimu registruojamų vaistinių preparatų mokslinių ekspertizių registracijos ar poregistracinėse procedūrose spausti čia.

Pretendentai bus atrenkami, atsižvelgiant į asmens kompetencijas ir reikalingą ekspertų poreikį darbui VVKT bei EVA ir pagal poreikį kviečiami dalyvauti EVA mokslinėse ekspertizėse. Už pastarąsias bus apmokama VVKT nustatyta tvarka, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą iš EVA.

SVARBU

Prieš teikiant dokumentus, prašome susipažinti su Europos vaistų agentūros mokslinių komitetų narių ir ekspertų privačių interesų valdymo politikos dokumentu Nr. EMA/MB/89351/2020 (atsisiųsti), atkreipiant dėmesį į 4.2.1.2. papunktį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

būti įgijusiam šių studijų krypčių magistro ar joms prilyginto aukštojo mokslo kvalifikaciją:
   - medicinos ar farmacijos;
   - chemijos;
   - biochemijos, biologijos ar biofizikos;
   - veterinarijos;
   - matematikos, taikomosios matematikos ar statistikos
   ir turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinio (pagal išsilavinimą) darbo patirtį,
   arba baigus šių mokslų krypčių ar joms prilygintas doktorantūros studijas ir įgijus daktaro mokslo laipsnį:
   - medicinos ar farmacijos;
   - chemijos, biochemijos, biologijos ar biofizikos;
   - veterinarijos ar
   - matematikos.

Jeigu nusprendėte dalyvauti atrankoje, prašome pateikti VVKT Administravimo ir išteklių valdymo skyriui tiesiogiai ar atsiųsti elektroniniu paštu: vvkt@vvkt.lt šiuos pasirašytus dokumentus:

  1. Prašymą dėl įrašymo į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (prašymo forma). Prašome parašyti kokios srities vertinime galite dalyvauti: kokybės, ikiklinikinės, klinikinės, statistikos, farmakologinio budrumo.
  2. Asmens gyvenimo aprašymą anglų kalba Europass formatu.
  3. EVA patvirtintos formos interesų deklaraciją (deklaracijos forma). Rekomenduojame pildyti lotyniškomis raidėmis.
  4. EVA eksperto nominacijos formą (nominacijos forma).

Prašome susipažinti kokia yra išorės ekspertų dalyvavimo EVA procedūrose tvarka spausti čia

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Vaistų registracijos skyrių el. paštu: RyteGiedrikaite@vvkt.lt arba telefonu +370 672 93 167.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-02-02 10:12:10