Naudingos nuorodos
EK kviečia pilietinės visuomenės atstovus prisijungti prie EVA komitetų ir Valdančiosios tarybos veiklos

Europos Komisija kviečia pilietinės visuomenės atstovus - pacientų ir gydytojų asociacijų - prisijungti prie Europos vaistų agentūros (EVA) komitetų ir Valdančiosios tarybos veiklos:


 

-          Pažangiosios terapijos komitetas (Committee for Advanced Therapies (CAT)) yra atsakingas už pažangiosios terapijos vaistinių preparatų (ATMP) kokybės, saugumo ir veiksmingumo vertinimą ir mokslo pažangą šioje srityje. Jis buvo įsteigtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1394/2007 dėl ATMP kaip daugiadalykis komitetas, kuriame renkasi vieni geriausių ekspertų Europoje. Pagrindinė komiteto pareiga yra parengti nuomonės projektą apie kiekvieną pateiktą ATMP paraišką, kol EVA Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitetas (CHMP) priims galutinę nuomonę dėl atitinkamo vaisto rinkodaros teisės. Daugiau informacijos apie komiteto veiklą galite rasti paspaudę nuorodą:

https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-advanced-therapies-cat

-          Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitetas (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC)) yra atsakingas už žmonėms skirtų vaistinių preparatų saugumo vertinimą ir stebėseną, rizikos valdymo aspektų įvertinimą, įskaitant: nepageidaujamų reakcijų rizikos nustatymas, įvertinimas, sumažinimas ir perdavimas, kartu atsižvelgiant į terapinį vaisto poveikį; saugos tyrimų po leidimo išdavimo sudarymas ir įvertinimas; farmakologinio budrumo auditas. PRAC teikia rekomendacijas klausimams, susijusiems su farmakologinio budrumo ir rizikos valdymo sistemomis. Daugiau informacijos apie komiteto veiklą galite rasti paspaudę nuorodą:

https://www.ema.europa.eu/en/committees/pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac

-          EVA valdančioji taryba (Management Board of the European Medicines Agency) yra neatskiriamas EVA valdymo organas. Ji atlieka priežiūros vaidmenį ir yra atsakinga už biudžeto ir planavimo reikalus, vykdomojo direktoriaus skyrimą ir EVA veiklos stebėseną. Tarybos veiklos užduotys yra įvairios: nuo teisiškai privalomų įgyvendinimo taisyklių priėmimo iki strateginių mokslinių tinklų krypčių nustatymo iki ataskaitų apie Europos Sąjungos (ES) įnašų panaudojimą EVA veiklai. Daugiau informacijos apie Tarybos veiklą galite rasti paspaudę nuorodą: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/who-we-are/management-board

Išsamią informaciją, kaip tapti atstovais EVA komitetuose ir Valdančiojoje taryboje, rasite paspaudę čia.

Prisidėkite prie visuomenės sveikatos saugumo ir jos gerinimo.