Naudingos nuorodos
Naujienos
Praneškite apie įtariamą šalutinį vartojamų vaistų poveikį
2020-04-24

Pacientams, kuriems yra patvirtinta ar įtariama COVID-19 liga, ir šiuos pacientus gydantiems sveikatos priežiūros specialistams PRIMENAME, jog būtina pranešti apie įtariamą šalutinį poveikį, pasireiškiantį vartojant vaistus. Būtina pranešti apie:

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2020-04-24

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
2020-04-24

Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Docetaxel EBEWE (docetakselis) 10 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 2 ml N1 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Svarbi informacija apie vaistus, vartojamus gydant COVID-19 ligą
2020-04-24

Naujausi tyrimai, atlikti su pacientais, sergančiais COVID-19 liga, rodo, kad buvo užregistruota sunkių, kai kuriais atvejais mirtį sukėlusių širdies ritmo sutrikimo atvejų, susijusių su chlorokvino ar hidroksichlorokvino vartojimu, ypač kai šie vaistai buvo vartojami didelėmis dozėmis arba kartu su antibiotiku azitromicinu.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2020-04-22

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Pradeda funkcionuoti patobulinta vaistų, naudojamų gydant COVID-19 ligą, prieinamumo stebėsenos sistema
2020-04-22

Europos vaistų agentūra (EVA) kartu su farmacijos pramone ir ES valstybėmis narėmis sukūrė patobulintą spartesnę vaistų atsargų stebėjimo sistemą. Taip tikimasi užkirsti kelią ar sušvelninti problemas, susijusias su būtiniausių vaistų, kurie reikalingi gydyti sergančiuosius  koronavirusine infekcija, tiekimu.

Jei apsinuodijo vaikas – kaip padėti?
2020-04-21

Per praėjusius metus Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) Apsinuodijimų informacijos skyrius suteikė 910 konsultacijų telefonu dėl vaikų apsinuodijimų. Iš jų absoliuti dauguma atvejų – 761 vaikas – apsinuodijo atsitiktinai, 93 kartus vaikai nuodijosi tikslingai, likusių apsinuodijimų aplinkybės nėra žinomos. Dažniausiai skambinta dėl vaikų, apsinuodijusių medikamentais (342 kartus), kitomis medžiagomis, buitine chemija, augalais, maistu, gėrimais, asmens higienos priemonėmis.

Dėl „Pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai yra laikinai sutrikęs“ sąrašo atnaujinimo
2020-04-21

Informuojame, kad VVKT svetainėje atnaujinti duomenys apie „Pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai yra laikinai sutrikęs“:

Primename, kad atidėtas terminas dėl įspėjimo signalų apie galimai falsifikuotus vaistus valdymo
2020-04-21

Atkreipiame dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl šalyje paskelbtos ekstremalios padėties yra atidėjusi terminą dėl vaistų pakuočių apsaugos priemonių tikrinimo ir įspėjimo signalų apie galimai falsifikuotus vaistus valdymo.

Žmonėms skirtų vaistinių preparatų registruotojų, gamintojų ir didmeninio platinimo įmonių dėmesiui
2020-04-21

Europos Komisija, bendradarbiaudama su ES vaistų agentūrų vadovais ir Europos vaistų agentūra, paskelbė atnaujintą aktualių klausimų ir atsakymų sąvadą dėl žmonėms skirtų vaistų reguliavimo pokyčių COVID-19 pandemijos laikotarpyje. Šiame dokumente pateikiamos rekomendacijos žmonėms skirtų vaistų registruotojams, gamintojams ir didmeninio platinimo įmonėms dėl reguliavimo lūkesčių ir lankstumo COVID-19 pandemijos metu. 

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2020-04-20

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinio preparato tiekimo atnaujinimo
2020-04-20

Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato BCG-medac milteliai ir tirpiklis šlapimo pūslės suspensijai  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra medicininių dujų, registruotojų dėmesiui!
2020-04-16

Atsižvelgiant į paskutiniuoju metu padidėjusį medicininių dujų poreikį gydymo įstaigoms ir galimus pakuočių, į kurias pildomos medicininės  dujos, tiekimo sutrikimus, taip pat siekiant užtikrinti nenutrūkstamą aprūpinimą vaistiniais preparatais, ekstremaliosios padėties šalyje metu, Tarnyba neprieštarautų, kad vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra medicininių dujų, vartotojams būtų tiekiami kitose, nei registruota, pakuotėse.

Visuomenės dėmesiui!
2020-04-16

Informuojame, kad laikinai nedirbs arba dirbs kitokiu laiku šios vaistinės:

Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
2020-04-15

Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl vaistinių preparatų tiekimo atnaujinimo
2020-04-15

Informuojame, kad atnaujintas vaistinių preparatų Gepretix (progesteronas) 200 mg minkštosios kapsulės N15, Closanasol (klobetazolio propionatas) 0,5 mg/g tepalas ir Closanasol (klobetazolio propionatas) 0,5 mg/g kremas tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

Dėl „Pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai yra laikinai sutrikęs“ sąrašo atnaujinimo:
2020-04-15

Informuojame, kad VVKT svetainėje atnaujinti duomenys apie „Pigiausių kompensuojamųjų vaistinių preparatų, kurių tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai yra laikinai sutrikęs“:

Ūkio subjektų dėmesiui!
2020-04-14

Prisidėdama prie geresnių verslo aplinkos sąlygų kūrimo bei siekdama užtikrinti, kad teisės aktų nuostatos būtų aiškinamos ir taikomos vienodai, o reikalavimų – laikomasi, Tarnyba ragina visus ūkio subjektus būti aktyviais ir kilus kokiems nors neaiškumams skambinti pasikonsultuoti.

Sveikatos priežiūros specialistų dėmesiui!
2020-04-14

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 16 d. patvirtinto įsakymą Nr. V-Nr. V-383 „Dėl suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas). Aprašo 28 punkte yra nurodyta, jog pacientui, kuriam diagnozuota COVID-19 liga, taikomi gydymo metodai yra išdėstyti 3 lentelėje. Vaistiniai preparatai lopinaviras/ritonaviras, chlorokvinas, remdesiviras, alfa interferono inhaliacijos, inozino acedobenas, domepranolis ir kt. gali būti skiriami nusprendus ASPĮ gydytojų konsiliumui, kurį sudaro gydytojas anesteziologas-reanimatologas, infekcinių ligų gydytojas ar gydytojas pulmonologas ir prireikus -  kitų profesinių kvalifikacijų gydytojai. Gydymui būtinas raštiškas paciento ar jo atstovo sutikimas. Patvirtintą Aprašą galite rasti čia.

Vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra medicininių dujų, registruotojų dėmesiui!
2020-04-10

Pateikiame aktualią informaciją dėl leidžiamų nuokrypių nuo vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra medicininių dujų, registracijos pažymėjimo sąlygų.

<- Atgal 1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Pirmyn ->