Naudingos nuorodos
Pareiškėjų, teikiančių paraiškas Sveikatos technologijų vertinimui, dėmesiui!

Informuojame, kad keičiama klausimų, iškilusių atliekant pirminį ir (ar) detalų paraiškos įrašyti vaistinį preparatą ar medicinos pagalbos priemonę į kompensavimo sąrašus (toliau – Paraiškos) vertinimą, teikimo pareiškėjams tvarka.

Iki  šiol komentarai, pastabos ar klausimai, iškilę atliekant pirminį ir (ar) detalų Paraiškos vertinimą (toliau - Klausimai pareiškėjams), elektroniniu parašu pasirašyto dokumento formatu (ADOC) buvo siunčiami automatiškai sugeneruojant laišką iš Tarnybos dokumentų valdymo sistemos. Pastebėjome, kad pasitaikydavo atvejų, kai dėl gavėjų elektroninio pašto filtrų nustatymų ADOC formato dokumentai būdavo blokuojami ir mūsų siunčiami laiškai nepasiekdavo adresatų.

Informuojame, kad nuo 2022 m. birželio 1 d. Klausimai pareiškėjams bus siunčiami tiesiogiai iš STV specialisto elektroninio pašto ([email protected]). ADOC formato dokumentas nebus pridedamas.

Kilus neaiškumų dėl klausimų pareiškėjui teikimo, maloniai prašome kreiptis į STV vyriausiąją specialistę Kamilę Labanauskaitę.