Naudingos nuorodos
Klinikinių tyrimų užsakovų ir pareiškėjų dėmesiui

2021 m. liepos 31 d. Europos Komisija oficialiai paskelbė, kad kuriamas ES portalas ir ES klinikinių tyrimų duomenų bazė atitinka Klinikinių tyrimų reglamento Nr. 536/2014 keliamus reikalavimus. Tai reiškia, kad Klinikinių tyrimų reglamentas bus pradėtas taikyti nuo 2022 m. sausio 31 d.


Daugiau informacijos apie Klinikinių tyrimų informacinę sistemą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje:

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trials-regulation

Europos vaistų agentūros tinklalapyje taip pat galima rasti informacijos užsakovams apie pasiruošimą Klinikinių tyrimų reglamento taikymui:

https://www.ema.europa.eu/en/events/clinical-trials-information-system-ctis-webinar-how-sponsor-organisations-can-prepare-ctis