Naudingos nuorodos
Įmones raginame teikti paramą vaistais

Atsižvelgiant į tai, kad ekstremaliosios situacijos metu gydant COVID-19 ligą yra padidėjęs vaistų poreikis, taip pat atsižvelgiant į tai, kad kyla vaistų tiekimo sutrikimų ir siekiant, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau –  ASPĮ) būtų aprūpintos būtinaisiais vaistiniais preparatais, įmonės raginamos teikti paramą vaistais.


2020 m. balandžio 7 d. sveikatos apsaugos ministras - valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas A. Veryga priėmė sprendimą „Dėl būtinųjų vaistinių preparatų priėmimo paramos būdu“ . Šiuo sprendimu Ministras patvirtino daugiau nei 100 pozicijų vaistų sąrašą, kurių paramos valstybė lauktų iš įmonių, o Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centrui (ESSC) pavedė šią paramą priimti. ESSC pagal stebėsenos rezultatus paramos būdu gautus vaistus paskirstys asmens sveikatos priežiūros įstaigoms – tai padės užtikrinti, kad vaistų gautų būtent tos gydymo įstaigos, kurioms jų trūksta labiausiai.  

Siekiant, kad paramos vaistais teikimas vyktų skaidriai, duomenys apie įmonių suteiktą paramą bus viešai skelbiami  ESSC interneto svetainėje www.essc.sam.lt.

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) atkreipia dėmesį, kad vaistai, kurie gali būti tiekiami kaip parama, turi atitikti bent vieną iš kriterijų: turi būti registruoti Lietuvoje ar bent vienoje iš Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių, pagaminti EEE valstybėje ir registruoti trečiojoje šalyje, pagaminti trečiojoje šalyje, su kuria Europos Sąjunga yra sudariusi abipusio pripažinimo sutartį ir registruoti kitoje trečiojoje šalyje arba registruoti trečiojoje šalyje, kurioje yra pagaminti. Sprendimą dėl neregistruotų vaistinių preparatų paramos ESSC priims tik gavusi VVKT išvadą.

Informuojame, kad klausimais, susijusiais su paramai teikiamais vaistais, konsultuos VVKT Vaistų registracijos skyriaus vedėja Kristina Povilaitienė tel. 8 683 14667 arba el. paštu: [email protected].  Visais logistikos  klausimais – kaip, kur, kada pristatyti vaistus, konsultuos EESC Medicinos rezervo planavimo skyriaus vedėja Saulė Butvinskienė tel. (8 5) 243 0418 arba el. p. [email protected].