Naudingos nuorodos
Tarnyba kartu su partneriais iš Latvijos ir Lietuvos dalyvauja didelės apimties projekte, kurio metu tiriamos vaistų suvartojimo tendencijos ir jų įtaka nuotekų taršai

Siekiant ištirti Lietuvos ir Latvijos nuotekų ir vandens telkinių užterštumą farmacinėmis veikliosiomis medžiagomis, bendrame projekte beveik dvejus metus dirbs abiejų šalių mokslininkai ir ekspertai. Projektą „Farmacinės medžiagos nuotekose – kiekiai, poveikiai ir mažinimas“ (MEDWwater) finansuoja Europos Sąjunga (ES), o vienas pagrindinių jo tikslų – ieškoti sprendimų mažinant aplinkos užterštumą vaistais.


„Į Baltijos jūros regiono gėlo vandens telkinius ir jūrinę aplinką iš skirtingų nuotekų valymo įrenginių patenka daug  farmacinių medžiagų, tačiau Latvijoje ir Lietuvoje iki šiol nėra atlikta ilgalaikių ir nuoseklių šių mikro-teršalų tyrimų, todėl labai trūksta informacijos“, - aiškina vienas iš projekte dalyvaujančių mokslininkų, Klaipėdos universiteto mokslų daktaras Sergej Suzdalev. Jo teigimu farmacinių medžiagų apkrovos bus tiriamos 16 nuotekų valymo įrenginių abejose šalyse, paimant vandens ir nuotekų mėginius šių metų liepą ir gruodį. Surinktų mėginių cheminė analizė bus atliekama modernia įranga aprūpintoje Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų Instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorijoje. Tai, kad tarša farmacinėmis medžiagomis yra aktuali problema, pabrėžia projekto vadovė – Daugpilio universiteto agentūros Latvijos vandens ekologijos instituto mokslininkė Ieva Putna - Nīmane. „Nors ankstesnių tyrimų duomenys ir rezultatai byloja apie tikėtiną užterštumą farmacinėmis veikliosiomis medžiagomis Latvijos ir Lietuvos teritorijose dėl vaistinių preparatų vartojimo, tikslių užterštumo mastų dar negalėjome įvertinti. Todėl džiaugiamės, kad projektas MEDWwater gavo paramą ir prasidėjo jo įgyvendinimas“. Ji informavo, kad projekto metu bus identifikuotos 25 farmacinės veikliosios medžiagos, įskaitant tas, kurių tyrimus nuotekose rekomenduoja ES, taip pat ir tos medžiagos, kurios yra vaistuose, dideliais kiekiais vartojamuose Latvijos ir Lietuvos gyventojų. Įvertinus gautus duomenis, projekto pabaigoje mokslininkai pateiks išvadas apie farmacinių veikliųjų medžiagų keliamą žalą aplinkai.

Bendradarbiaujant su patyrusiais užsienio šalių ekspertais, dviem nuotekų valymo įrenginių operatoriams bus pateiktos rekomendacijos ir techniniai sprendimai dėl nuotekų išvalymo nuo farmacinių medžiagų. Apibendrinę projekto rezultatus ekspertai paruoš rekomendacijas nuotekų stebėsenai.

Kartu su moksliniais tyrimais projekte taip pat numatyta informacinė-švietėjiška kampanija apie farmacinių medžiagų kenksmingą poveikį aplinkai ir tinkamą vaistų, kurių galiojimas pasibaigęs ar kurių daugiau nebevartojama, sutvarkymą.

Projekte dalyvauja mokslininkai, aplinkos ekspertai ir kiti specialistai iš Daugpilio universiteto agentūros „Latvijos vandens ekologijos instituto”, Latvijos Aplinkos, geologijos ir meteorologijos centro, Kuržemės planavimo regiono, Latvijos Valstybinės vaistų agentūros, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, taip pat Klaipėdos universiteto.

Projektas pradėtas  įgyvendinti šių metų vasario mėnesį ir tęsis iki 2022 metų pabaigos. Jo bendras biudžetas yra apie 700 tūkstančių eurų. Projekto kofinansavimas iš ES Europos regioninės plėtros fondo Interreg V-A Latvijos – Lietuvos programos 2014 – 2020 metams yra didesnis nei 572 000 eurų.

Remiantis Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos ir Latvijos Valstybinės vaistų agentūros duomenimis, vaistų ir vartojimo apimtys kiekvienais metais išauga. Žmogaus organizmas negeba įsisavinti ir perdirbti visų vaistų sudėtyje esančių farmacinių veikliųjų medžiagų. Todėl dalis tokių medžiagų iš žmogaus kūno pasišalina ir dažniausiai patenka į nuotekų valymo įrenginius. Su šiuo metu esančiomis technologijomis nuotekų valymo įrenginiuose Latvijoje ir Lietuvoje neįmanoma visapusiškai išvalyti nuotekų nuo farmacinių veikliųjų medžiagų. Tokiu būdu šios medžiagos patenka į gruntinius vandenis ir dirvožemį ir gali sukelti grėsmę aplinkai. Taip pat dalis gyventojų vaistus su pasibaigusiu tinkamumo laiku ar nebereikalingus išmeta kartu su šiukšlėmis ar išpila į kanalizaciją, o ne nuneša į vaistinę perdavimui naikinti atliekų tvarkymo įmonėse, tokiu būdu dar labiau padidindami taršą.

Vienas esminių aspektų, norint sumažinti farmacinių veikliųjų medžiagų taršą aplinkoje, yra netinkamų vartojimui vaistų grąžinimas vaistinėms, kad jos pasirūpintų teisingu ir saugiu sunaikinimu.

Anksčiau Latvija ir Lietuva buvo įsitraukusios į du tarptautinius projektus, kurių metu buvo atliekami tyrimai dėl farmacinių veikliųjų medžiagų taršos (CWPharma; Morpheus). Projektas „Farmacinės medžiagos nuotekose – kiekiai, poveikiai ir sumažinimas“ yra tarsi tęsinys pradėto tyrimo ir pirmas tokios apimties tyrimas, atliekamas tuo pačiu metu Latvijos ir Lietuvos teritorijoje, kai bus nustatinėjama farmacinių veikliųjų medžiagų koncentracija iki ir po patekimo į nuotekų valymo įrenginius, taip pat poveikis aplinkai bei ieškoma sprendimų situacijai pagerinti.

Viena Projekto iniciatyvų - strateginis dokumentas „Rekomendacijos nuotekų valymo įrenginiams“ – suteiks galimybę geriau valdyti gamtos išteklius ne tik Programos teritorijoje, bet ir nacionaliniu mastu Latvijoje ir Lietuvoje.

Daugiau apie šį projektą skaitykite čia:

https://www.vvkt.lt/index.php?4229824181

https://www.kurzemesregions.lv/en/description-of-the-project-medwwater/