Naudingos nuorodos
Vaistų rinkos dalyvių dėmesiui – informacija apie vaistų pakuočių apsaugos priemones!

2022 m. gegužės 30 d. dėl ekstremalios situacijos atšaukimo baigiasi Sveikatos apsaugos ministerijos nurodytas atidėjimo terminas dėl įspėjimo signalų apie galimai falsifikuotus vaistus valdymo.


 

Nuo 2022 m. gegužės 31 d. vaistinės, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ)  ir didmeninio platinimo įmonės, gavusios įspėjimo signalą (A1, A2, A3, A7, A52, A68), turės apie tai pranešti suinteresuotiems asmenims.

Siekiant užtikrinti sklandų įspėjimo signalų valdymą, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VVKT) parengė Nurodymus, kuriais turi vadovautis vaistinės, ASPĮ, didmeninio platinimo įmonės bei registruotojai / lygiagretaus importo leidimo turėtojai, jeigu tikrinant vaistinių preparatų pakuočių apsaugos priemones kyla įspėjimo signalų.

Siekiant, kad vaistinės ir ASPĮ turėtų laiko pasirengti reikalavimų įgyvendinimui bei užtikrinti nenutrūkstamą gyventojų ir pacientų aprūpinimą vaistiniais preparatais, VVKT iki 2022 m. birželio 30 d. siūlo vaistinėms ir ASPĮ išduoti (parduoti) vaistinius preparatus dėl kurių gautas įspėjimo signalas (A2, A3, A52 ir A68), išskyrus tuos atvejus, kai esama pagrįstų įtarimų ar nustatoma, jog tai gali būti falsifikatai. Apie tokius atvejus būtina nedelsiant informuoti VVKT.

Atkreipiame dėmesį, kad jau kelerius metus veikia įspėjimo signalų valdymo portalas NMVS ALERTS, todėl visus rinkos dalyvius, kurie dar nėra prisijungę, raginame jungtis prie šio portalo, nes tai palengvina komunikaciją tarp įspėjimo signalą nagrinėjančių dalyvių: tiekėjo / vaistinės / ASPĮ ↔ NVVO ↔ vaistinio preparato registruotojo (ar jo atstovo Lietuvoje) ↔ VVKT ir leidžia žymiai greičiau išspręsti iškilusią problemą negu keičiantis informacija elektroniniais laiškais. Išsamesnę informaciją dėl prisijungimo prie portalo gali suteikti NVVO.

Šių metų birželio mėnesį NVVO organizuos mokymus, kaip naudotis NMVS ALERTS sistema, tad raginame sekti informaciją VVKT ir NVVO svetainėse!

SAM oficialų raštą dėl pereinamojo laikotarpio pabaigos galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie reglamentavimą, nuorodas į teisės aktus bei kitą informaciją galima rasti VVKT internetinėje svetainėje https://www.vvkt.lt → FARMACINĖS VEIKLOS KONTROLĖ → VAISTŲ PAKUOČIŲ APSAUGOS PRIEMONĖS