Naudingos nuorodos
Dėl vakcinos Vaxzevria saugumo

Europos vaistų agentūros Farmakologinio budrumo ir rizikos vertinimo komitetas (toliau – PRAC) PRAC rekomendavo atnaujinti vakcinos nuo COVID-19 ligos Vaxzevria informacinius dokumentus, įtraukiant daugiau informacijos apie labai retus trombozės su trombocitopenija (toliau – TTS) atvejus, pasireiškusius po vakcinacijos.  


Apžvelgus kaupiamuosius duomenis paaiškėjo, kad visame pasaulyje apie daugumą įtariamų TTS reiškinių buvo pranešta po pirmosios dozės suleidimo. Po antrosios dozės šių reiškinių buvo pastebėta mažiau. Iš 1 809 tromboembolinių reiškinių su trombocitopenija, apie kuriuos buvo pranešta visame pasaulyje, 1 643 pasireiškė po pirmosios dozės ir 166  - po antrosios dozės.

Dabar galiojančiuose vakcinos informaciniuose dokumentuose nurodyta, kad žmonėms, kuriems po skiepijimo vakcina Vaxzevria pasireiškė TTS, antrosios Vaxzevria dozės skirti negalima.

Daugiau informacijos žr. čia.