Naudingos nuorodos
Kvietimas teikti prašymus dalyvauti e-PL projekte

Baltijos šalių įgaliotų šalių institucijos kviečia registruotojus prisijunti prie vaistų, skirtų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, elektrinio pakuotės lapelio (toliau – e-PL) įgyvendinimo  projekto (toliau – Projektas).

Projektas skirtas tiems vaistams, kurie naudojami tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir kuriuos skiria sveikatos priežiūros specialistas.

Šio projekto tikslas:

Vaistai, kurie dalyvaus Projekte turi būti registruoti pagal nacionalinę arba decentralizuotą, arba savitarpio pripažinimo, arba centrinę procedūras, o pakuotė paženklinta estų ir/arba latvių ir/arba lietuvių kalba (-omis).

Projekto trukmė – 2 metai.

Projekto rezultatas bus vertinamas Projekto pabaigoje.

Paraiškas dėl vaistų, registruotų vėliau nei prasidės Projektas, įtraukimo į Projektą galima bus teikti viso Projekto metu.

Estijos įgaliota institucija koordinuos daugiakalbių pakuočių dalyvavimą Projekte.

Prašymai dėl dalyvavimo Projekte iki š.m. rugsėjo 15 d. turi būti siunčiami šiais elektroninio pašto adresais, nurodant e. laiško temą < subject line ePIL pilotproject >:

Prašyme turi būti nurodyta ši informacija:

Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma, veiklioji (-iosios) medžiaga       (-os), pakuotės dydis (-iai), pakuotės ženklinimo kalba ir informacija apie asmenį, su kuriuo bus kontaktuojama Projekto metu (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris).

Sąrašas vaistinių preparatų, kurie dalyvaus Projekte, bus skelbiami Baltijos šalių įgaliotų institucijų interneto svetainėse.
Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-05 14:01:51