Naudingos nuorodos
Kvietimas asmenims, pretenduojantiems tapti atstovais Europos vaistų agentūros darbo grupėje

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) skiria atstovus į Europos Sąjungos Tarybos, Europos Tarybos, Europos Komisijos komitetus ir darbo grupes, taip pat komitetus, darbo grupes ir kitus organus, nurodytus Europos Sąjungos teisės aktuose.


Šiuo metu VVKT ieško atstovų į Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto Mokslinio patarimo darbo grupę (toliau – SAWP) pagrindinio ir pakaitinio nario pozicijai. SAWP kviečia specialistus, galinčius atlikti vertinimus, susijusius su šiomis sritimis:

-          Retosios ligos;

-          Pažangios terapijos vaistiniai preparatai;

-          Statistika;

-          Klinikinė farmakologija;

-          Vidaus ligos;

-          Endokrinologija;

-          Ginekologija;

Išsamią informaciją apie SAWP veiklą galite rasti interneto svetainėje: https://www.ema.europa.eu/en/committees/working-parties-other-groups/chmp/scientific-advice-working-party

Kviečiame iki 2021 m. spalio 19 d. atsiųsti VVKT Administravimo ir išteklių valdymo skyriui el. paštu: vvkt@vvkt.lt šiuos pasirašytus dokumentus:

  1. Motyvuotą prašymą dėl dalyvavimo SAWP veikloje.
  2. Jeigu kandidatuojate į SAWP ir nesate įrašytas į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (toliau – Sąrašas), prašome pateikti dokumentus dėl įrašymo į EVA Sąrašą. Spausti nuorodą:

/index.php?60905876

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Vaistų registracijos skyrių el. paštu: RyteGiedrikaite@vvkt.lt arba telefonu +370 672 93 167