Naudingos nuorodos
Ar visais atvejais būtina teikti įgaliojimą atstovauti registruotojui su reglamentinio keitimo paraiška (el.seka)?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-596 patvirtintų Vaistinių preparatų registravimo taisyklių VI skyriaus 34 punkto reikalavimais: Vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo byla ir įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (jei reikia) turi būti parengti ir pateikti Tarnybai vadovaujantis Taisyklių 10 punktu. Taigi, jei įgaliojimas atstovauti registruotoją nebuvo pateiktas VVKT arba įgaliojimo galiojimo terminas yra pasibaigęs – būtina pateikti įgaliojimą kartu su teikiama reglamentinio keitimo paraiška (t.y. el.bylos sekoje).

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-16 15:45:13