Naudingos nuorodos
Ką reikia žinoti apie vaistinio preparato stiprumo išraišką pavadinime?

Stiprumo išraiška pavadinime turėtų būti nurodyta atsižvelgiant į Kokybės dokumentų apžvalgos grupės Rekomendacijas dėl stiprumo išraiškos vaistinių preparatų, registruojamų taikant centralizuotą procedūrą, pavadinime. Žr. nuorodą.

Mikrogramai pavadinime visuomet turi būti nurodyti pilnu žodžiu (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-596 patvirtinto Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo 6.1.2.7. punktas).

Augalinių vaistinių preparatų, susidedančių iš daugiau nei vienos veikliosios medžiagos, pavadinimuose stiprumas gali būti nenurodomas. Žr. nuorodą.

Homeopatinių vaistinių preparatų pavadinimuose stiprumas taip pat nenurodomas.

Vaistinio preparato pavadinime stiprumo galima nenurodyti, jeigu jo sudėtyje yra daugiau nei trys veikliosios medžiagos (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 patvirtintų Taisyklių 61.3. punktas).

Vaistinio preparato pavadinime stiprumas per skiriamąjį ženklą „+“ gali būti nurodomas tik vaistams, registruotiems kombinuota pakuote, t. y., kai vaistinio preparato vienoje tabletėje yra X veiklioji medžiaga, kitoje – Y. Arba vienoje vaistinio preparato tabletėje yra X mg veikliosios medžiagos, kitoje X+X mg (pradžios pakuotės).
Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-29 11:17:32