Naudingos nuorodos
Vaistinių preparatų reklama

Kokie reikalavimai taikomi primenamajai vaistinių preparatų reklamai?

Primenamoji vaistinio preparato reklama gali būti skleidžiama tik visuomenės informavimo priemonėmis. 

Kokie reikalavimai taikomi vaistinio preparato reklamai, jei ji pateikiama interviu forma? Į ką reiktų atkreipti dėmesį tokiu būdu skleidžiant reklamą?

Vaistas „x“ įregistruotas 2017 m. sausio 1 d., tačiau jis Lietuvos rinkai buvo pradėtas tiekti nuo 2018 m. sausio 1 d.. Kiek laiko galima tokio vaistinio preparato reklamoje naudoti žodį „Naujas“?

Homeopatinio vaistinio preparato charakteristikų santraukos 4.1 skyriuje nurodyta, kad vaistas skirtas „x“ ligos simptomams lengvinti. Ar pakaks reklamoje nurodyti indikaciją, nenurodant, kad „indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais“?

Jei vaistinio preparato reklamoje nurodoma gydytojo nuomonė apie vaistinio preparato poveikį, ar tokie teiginiai yra laikomi vaistinio preparato reklama?

Ar reklamos agentūra, kuri yra atsakinga ir už vaistinio preparato reklamos skleidimą, atsako už vaistinių preparatų reklamos pažeidimus?

Kas yra reklamos tarpininkas? Ar tarpininkas gali parengti visą vaistinio preparato reklamos turinį?

Ar taikytinos Farmacijos įstatymo nuostatos vaistinėse esančiai gyventojams skirtai reklamai apie kainų nuolaidas?

Kokia informacija turi būti nurodyta, jei vaistinis preparatas gyventojams reklamuojamas per televiziją ar radiją?

Kokia informacija turi būti nurodyta reklamoje, jei vaistinis preparatas gyventojams reklamuojamas internete?

Ar skleidžiant vaistinių preparatų reklamą gyventojams internete reklaminiame skydelyje pakanka nurodyti nuorodą, kurią paspaudus, vartotojui būtų pateikiama visa Taisyklių 13 punkte nurodyta informacija?

Kokia informacija turi būti nurodyta reklamoje, jei vaistinis preparatas gyventojams reklamuojamas leidinyje?

Ar nebus pažeidžiami teisės aktų reikalavimai, jei gyventojams bus skleidžiama nereceptinio vaistinio preparato, kurio pavadinimas įrašytas į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, reklama?

Kokie reikalavimai yra nustatyti gyventojams skirtai vakcinų reklamai?

Ar vaistinių preparatų reklamai, skleidžiamai poliklinikose, troleibusuose, vaistinėse esančiuose monitoriuose yra taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir reklamai, skleidžiamai per televiziją?

Kai kurių vaistinių preparatų charakteristikų santraukose 4.4 ir 4.8 skyriuose yra nurodyta ypatingai daug specialiųjų įspėjimų ir atsargumo priemonių, nepageidaujamų reakcijų. Ar būtina visą informaciją nurodyti reklamoje, skirtoje specialistams?

Kokie numatomi Vaistinių preparatų reklamos taisyklių pakeitimai, susiję su vaistinių preparatų reklamoje naudojamos informacijos iš mokslinės literatūros šaltinių skleidimu?

Ar galima skleisti internete receptinių vaistinių preparatų reklamą gydytojams?

Kokie reikalavimai yra nustatyti specialistams skirtai nereceptinio vaistinio preparato reklamai? Ar pakanka informacijos, nurodytos Vaistinių preparatų reklamos taisyklių 12 punkte?

Kokie reikalavimai taikomi narkotinių ir psichotropinių medžiagų turinčių vaistinių preparatų reklamai?

 
Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-08 11:51:27