Naudingos nuorodos
Kvietimas asmenims, pretenduojantiems tapti Europos vaistų agentūros akredituotais ekspertais

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Europos vaistų agentūra (toliau – EVA) ir yra atsakinga už šalies mokslinių resursų koordinavimą, vertinant ir prižiūrint vaistinių preparatų kokybę, saugumą, veiksmingumą ir farmakologinį budrumą.


VVKT, siekdama įgyvendinti minėtus įsipareigojimus, skelbia viešą kvietimą asmenims, pretenduojantiems būti įrašytais į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (toliau – Sąrašą). Į šį Sąrašą įtraukiami asmenys įvairioms EVA veikloms vykdyti, iš kurių viena – vertinimo protokolo (-ų) parengimas dalyvaujant mokslinio patarimo procedūrose ar Europos Komisijos sprendimu registruojamų vaistinių preparatų mokslinių ekspertizių registracijos ar poregistracinėse procedūrose.

Pretendentai bus atrenkami, atsižvelgiant į asmens kompetencijas ir reikalingą ekspertų poreikį darbui VVKT bei EVA ir pagal poreikį kviečiami dalyvauti EVA mokslinėse ekspertizėse. Už pastarąsias bus apmokama VVKT nustatyta tvarka, atsižvelgiant į gaunamą finansavimą iš EVA.

SVARBU

Prieš teikiant dokumentus, prašome susipažinti su Europos vaistų agentūros mokslinių komitetų narių ir ekspertų privačių interesų valdymo politikos dokumentu Nr. EMA/MB/89351/2020 (atsisiųsti), atkreipiant dėmesį į 4.2.1.2. papunktį.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. būti įgijusiam:

  - sveikatos studijų krypčių grupės medicinos arba farmacijos studijų krypties, arba
  - fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos studijų krypties, arba
  - gyvybės mokslų studijų krypčių grupės biochemijos, biologijos ar biofizikos studijų krypties, arba
  - veterinarijos studijų krypčių grupės veterinarijos studijų krypties, arba
  - matematikos mokslų studijų krypčių grupės, matematikos, taikomosios matematikos arba statistikos studijų krypties
  magistro ar jam prilyginto aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba būti įgijusiam kitą magistro ar jam prilyginto aukštojo mokslo kvalifikaciją, arba baigus:
  - medicinos ir sveikatos mokslų srities medicinos arba farmacijos mokslų krypties, arba
  - gamtos mokslų srities chemijos, biochemijos, biologijos ar biofizikos mokslų krypties, arba
  - žemės ūkio mokslų srities veterinarijos mokslų krypties, arba
  - gamtos mokslų srities matematikos mokslų krypties
  ar joms prilygintas doktorantūros studijas ir įgijus daktaro mokslo laipsnį.

 2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 3. gebėti savarankiškai analizuoti, kritiškai vertinti pateiktus duomenis ir parengti vertinimo protokolus ar ataskaitas;
 4. mokėti dirbti programomis Microsoft Office paketo programomis.

Jeigu nusprendėte dalyvauti atrankoje, prašome pateikti VVKT Administravimo ir išteklių valdymo skyriui tiesiogiai ar atsiųsti elektroniniu paštu: vvkt@vvkt.lt šiuos pasirašytus dokumentus:

 1. Prašymą dėl įrašymo į EVA akredituotų ekspertų sąrašą (prašymo forma). Prašome parašyti kokios srities vertinime galite dalyvauti: kokybės, ikiklinikinės, klinikinės, statistikos, farmakologinio budrumo.
 2. Asmens gyvenimo aprašymą anglų kalba Europass formatu.
 3. EVA patvirtintos formos interesų deklaraciją (deklaracijos forma). Rekomenduojame pildyti lotyniškomis raidėmis.
 4. EVA eksperto nominacijos formą (nominacijos forma).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Vaistų registracijos skyrių el. paštu: RyteGiedrikaite@vvkt.lt arba telefonu +370 672 93 167.