Naudingos nuorodos
Kvietimas asmenims, pretenduojantiems tapti atstovais komitetuose

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) skiria atstovus į Europos Sąjungos Tarybos, Europos Tarybos, Europos Komisijos komitetus ir darbo grupes, taip pat komitetus, darbo grupes ir kitus organus, nurodytus Europos Sąjungos teisės aktuose.


Šiuo metu VVKT ieško atstovų į šiuos komitetus:

  1. Savitarpio pripažinimo ir Decentralizuotos procedūrų koordinavimo grupės (Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures (Human) CMDh))  pagrindinio atstovo nuo 2021-09-14. Daugiau informacijos apie CMDh veiklą galite rasti tinklalapyje: https://www.hma.eu/28.html  
  2. Europos vaistų agentūros (toliau – EVA) Farmakologinio budrumo rizikos vertinimo komitete (toliau – PRAC) pakaitinio nario pozicijai nuo 2021-10-16. Išsamią informaciją apie PRAC

veiklą galite rasti interneto svetainėje:

https://www.ema.europa.eu/en/committees/pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac

  1. EVA Žmonėms skirtų vaistinių preparatų komitete (toliau – CHMP) pakaitinio nario pozicijai. Išsamią informaciją apie CHMP veiklą galite rasti interneto svetainėje: https://www.ema.europa.eu/en/committees/committee-medicinal-products-human-use-chmp
  2. Europos Tarybos Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komitete (toliau – CD-P-PH) pagrindinio atstovo. Paskiriama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymu. Išsamią informaciją apie CD-P-PH veiklą galite rasti internetinėje svetainėje: https://www.edqm.eu/en/european-committee-pharmaceuticals-and-pharmaceutical-care-cd-p-ph  ir https://www.edqm.eu/sites/default/files/medias/fichiers/TermsOfReference/falsified_medical_products_cd-p-ph-cmed_tor_2020-2021_en_final.pdf
  3. Europos Tarybos Europos farmacijos ir farmacinės rūpybos komiteto farmacinės praktikos ir farmacinės rūpybos kokybės ir saugumo standartų ekspertų komiteto (toliau – CD-P-PH/PC)  pagrindinio atstovo. Paskiriama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  įsakymu. Išsamią informaciją apie CD-P-PH/PC veiklą galite rasti internetinėje svetainėje: https://www.edqm.eu/en/Pharmaceutical_Practices_and_Pharmaceutical_Care 

Kviečiame iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. atsiųsti VVKT Administravimo ir išteklių valdymo skyriui el. paštu: vvkt@vvkt.lt šiuos pasirašytus dokumentus:

  1. Motyvuotą prašymą dėl dalyvavimo komiteto veikloje.
  2. Jeigu kandidatuojate į CMDh, PRAC ar CHMP ir nesate įrašytas į EVA akredituotų ekspertų sąrašą:

2.1.         Prašymą dėl įrašymo į Europos vaistų agentūros akredituotų ekspertų sąrašą (prašymo forma).

2.2.         Asmens gyvenimo aprašymą anglų kalba Europass formatu.

2.3.         EVA patvirtintos formos interesų deklaraciją (deklaracijos forma).

2.4.         EVA eksperto nominacijos formą (nominacijos forma).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į VVKT Vaistų registracijos skyrių el. paštu: RyteGiedrikaite@vvkt.lt arba telefonu +370 672 93 167