Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
  Valstybės tarnautojams, įstaigai ir įstaigos padaliniams nustatytos užduotys
  Planuojami susitikimai
  Informacija apie tarnybos administracijos struktūrą
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
  Mokomosios medžiagos
 • Apsinuodijimų informacijos biuras
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
  Rekomendacijos
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
  Vaistų pakuočių apsaugos priemonės
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Klausimai-atsakymai
  Klausimų katalogas:

  Dažniausiai užduodamų gyventojų/specialistų klausimų (atsakymų) suvestinė

  Gerbiami svetainės lankytojai,
   
  Maloniai prašome svetainėje užduoti tik informacinio pobūdžio klausimus.
    
  Specifinio pobūdžio klausimais galite kreiptis tiesiai į skyrius kontaktuose nurodytais telefonais.
    
  Skundą pateikti galite užpildę skundo dėl Tarnybos veiklos formą.
     
  Gyventojams informacija apie vaistinius preparatus teikiama telefonu nemokama linija 8-800 735 68.
     
  Turint sveikatos sutrikimamų, patariame nedelsiant kreiptis į savo gydytoją. Gydymo klausimais nekonsultuojame.
     
  Taip pat Tarnyba neteikia konsultacijų žemiau išvardintais klausimais:

  Klausimai

  Kompetentinga institucija

  Dėl maisto papildų

  Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba http://vmvt.lt/ 

  Dėl kosmetikos gaminių ir biocidų

  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras
  (http://nvsc.lrv.lt)

  Dėl kompensuojamųjų vaistų kompensavimo ir išdavimo klausimais

  Valstybinė ligonių kasa
  (http://www.vlk.lt/

  Dėl vaistinių preparatų kainodaros klausimų

  Sveikatos apsaugos ministerija (http://www.sam.lt/)

  Dėl medicinos prietaisų

  Valstybinė akreditavimo tarnyba
  (http://www.vaspvt.gov.lt/)

  Dėl vaistų išvežimo (siuntimo paštu) iš Lietuvos į kitas valstybes, klausimų

  Atitinkamos valstybės ambasada

  Dėl veterinarinių vaistų registracijos ir kontrolės

  Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas http://www.nmvrvi.lt/

  Dėl klausimų susijusių su NPKID (vaisto identifikacinis numeris)

  Sveikatos apsaugos ministerija http://www.sam.lt/)

  Daugiau informacijos galite rasti gyventojams skirtoje rubrikoje Dažniausiai užduodami klausimai.
      
  Dėkojame už bendradarbiavimą.


  Pateikite savo klausimą:
  Pasirinkite klausimų katalogą:
  Jūsų vardas:
  El. pašto adresas:
  AntiSpam


  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba