Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Svetainės struktūra
 • Elektroniniai biuleteniai
 • Pharmacon
  Farmakologinis budrumas
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Naujienos
 • Klausimai
 • Kontaktai
 • Į pradžią
 • Struktūra ir kontaktai
 • Vadovas
  Kontaktai
  Komisijos ir darbo grupės
  Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai
  Valstybės tarnautojams, įstaigai ir įstaigos padaliniams nustatytos užduotys
  Planuojami susitikimai
  Informacija apie tarnybos administracijos struktūrą
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų sąrašas
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Teisinės informacijos paieška
 • Veiklos sritys
 • KOrupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Darbo reglamentas
  Vidaus tvarkos taisyklės
  Kokybės ir informacijos saugumo politika
  Ataskaitos
  Einamųjų metų užduotys
  Siūlome darbą
  Mokslinės ekspertizės
 • Paslaugos
 • Vaistų registracija
 • Paieška vaistų registre
  Bendra informacija pareiškėjams
  Registracija
  Registracijos pažymėjimo priedai
  Reglamentiniai ir nereglamentiniai keitimai
  Lygiagretus importas
  Valstybės rinkliava
  Vaistų registracijos taryba
  e.bylos
 • Klinikiniai tyrimai
 • Metinės suvestinės
  Klinikinių tyrimų taryba
  Leidimai atlikti tyrimus
  Informacija apie vykstančius tyrimus
  Leidimai GKP mokymams
  GKP inspekcijos
  Tyrėjų veiklos apribojimai
  Valstybės rinkliava
 • Farmakologinis budrumas
 • Rinkodaros teisės turėtojams
  Laiškai gydytojams
  Papildoma vaistinių preparatų stebėsena
  NRV ataskaitos
  Mokomosios medžiagos
 • Apsinuodijimų informacijos biuras
 • Vaistų reklamos kontrolė
 • Leidiniai
  Interneto svetainės
  Pažeidimai
  Renginių rėmimas
  Rekomendacijos
 • Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolė
 • Sąrašai
  Importas ir eksportas
  Tiekimo ir įsigijimo taisyklės
  Suvartojimo ataskaitos
 • Farmacinė licencijuojama veikla
 • Licencijos veiklai su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis
  Paraiškų, pranešimų ir prašymų formos
  Išduotos licencijos
  Klausimai ir atsakymai
  Viršininko įsakymai dėl licencijų
  Statistika
  Sąrašai
  Informacija specialistams
  Nuotolinio platinimo vaistinės
  El. paslaugos (VAPRIS)
 • Farmacinės veiklos kontrolė
 • Gera gamybos praktika (GGP) ir Gera platinimo praktika (GPP)
  Gera vaistinių praktika (GVP)
  Įtariami vaistinių preparatų kokybės defektai
  Skubūs pranešimai apie kokybės defektus
  Iš rinkos atšaukti farmacijos produktai
  Planai
  Patikrinimų klausimynai
  Vaistų pakuočių apsaugos priemonės
 • Informacija ASPĮ
 • Dėl vaistų reklamuotojų vizitų
  Informacija apie VVKT patikrinimus
  Aktuali informacija
 • Farmakopėja
 • Standartinių terminų sąrašai
  Europos farmakopėjos monografijų tinkamumo pažymėjimai
  Nauja Europos farmakopėjos pataisyta monografija
  Farmacinių formų apibrėžimai
  Farmakopėjos komisija
  Darbo grupė standartiniams terminams ir terminų straipsniams rengti
  Oficialios kontrolės institucijos serijos išleidimas (OCABR)
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Naujienų prenumerata
 • VVKT darbuotojams
 • APKLAUSOS
 • Naujienos
  Dėl vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą
  2019-06-14

  Informuojame, kad nuo š. m. birželio 17 d. juridiniai asmenys, norintys tiekti Lietuvos Respublikos rinkai vardinius ir būtinuosius vaistinius preparatus, informaciją Valstybinės vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) turi pateikti užpildę Tarnybos viršininko 2019 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. (1.72E)1A-869 ,,Dėl vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą prašymo formos patvirtinimo“ patvirtintą Vardinių ir būtinųjų vaistinių preparatų įrašymo į vaistinių preparatų sąrašą prašymo formą.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2019-06-14

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato tiekimų atnaujinimo
  2019-06-14

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Sodium Bicarbonate Braun (natrio-vandenilio karbonatas) 84 g/1000 ml infuzinis tirpalas, 100 ml N10  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl 2019 m. birželio 6 d. Europos Komisijos sprendimo
  2019-06-14

  2019 m. birželio 6 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų vaistų, kurių sudėtyje yra omega -3 rūgščių etilo esterių, skirtų vartoti per burną pagal antrinės prevencijos po miokardo infarkto indikaciją, registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnį.

  VVKT ir PSO įspėja: internetu prekiaujama gyvybei pavojingais produktais, pristatomais kaip efektyvūs vaistai
  2019-06-11

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) kartu su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) įspėja: įvairiose užsienio interneto svetainėse pastaruoju metu aktyviai parduodami neaiškios kilmės produktai, neva leidžiantys greitai ir efektyviai kovoti su tokiomis sudėtingomis ligomis, kaip ŽIV, tuberkuliozė, maliarija, hepatitas, vėžys, dengės karštinė, autizmas.  PSO duomenimis, šie preparatai sukelia daugybę nepageidaujamų reakcijų, kai kurios jų – pavojingos gyvybei.

  Registruotojų dėmesiui !
  2019-06-11

  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) primena, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, vaistinio preparato registruotojas Tarnybai privalo pranešti apie numatomą laikiną arba nuolatinį vaistinio preparato tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai nutraukimą likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki numatomo vaistinio preparato tiekimo nutraukimo. Pranešimas apie numatomą vaistinio preparato tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai nutraukimą Tarnybai gali būti pateikiamas laisvos formos raštu arba el. paštu vvkt@vvkt.lt, tačiau jame privalo būti nurodyta:

  Vaistai bus vertinami pagal naują tvarką
  2019-06-10

  Lietuvos Respublikos Prezidentė pasirašė Farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymą, kuriuo remiantis įdiegiama nauja sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistema. Pastaroji užtikrins, kad pacientams būtų kompensuojami patys efektyviausi ir reikalingiausi vaistai prieš tai atlikus visapusišką ir išsamų jų vertinimą, atsižvelgiant į klinikinį jų efektyvumą, kaštus bei pacientų poreikius.

  Vaistų tiekėjų dėmesiui
  2019-06-10

  Primename, kad vadovaujantis Leidimų laikinai tiekti Lietuvos Respublikos rinkai registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis užsienio kalba ir su pakuotės lapeliais, parengtais užsienio kalba, išdavimo tvarkos aprašo 241  punktu,  leidimo turėtojas turi pateikti Tarnybai pranešimą apie įvežtą į Lietuvos Respubliką vaistinį preparatą, dėl kurio išduotas leidimas, nurodant įsakymo, kuriuo išduotas leidimas, datą ir numerį, įvežtą seriją ir kiekį, taip pat registruoto vaistinio preparato, kurio tiekimas lietuviškomis pakuotėmis sutrikęs, pavadinimą, stiprumą, farmacinę formą, pakuotės identifikavimo kodą (PAKID). Pranešimas turi būti teikiamas kas mėnesį (iki kito mėnesio 20 dienos) el. paštu monitoringas@vvkt.lt .

  Dėl vaistinio preparato tiekimų atnaujinimo
  2019-06-10

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Aspirin Cardio (acetilsalicilo rūgštis) 100 mg skrandyje neirios tabletės N98 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl nepalankaus naudos ir rizikos santykio naikinamas vaistinio preparato Kudorp 2 mg/ml sirupas Medana Pharma SA, Lenkija registracijos pažymėjimo galiojimas
  2019-06-10

  Patvirtinus išvadas, kad vaistiniame preparate Kudorp 2 mg/ml sirupas Medana Pharma SA, Lenkija esančios veikliosios medžiagos fenspiridino naudos ir rizikos santykis yra nepalankus žmonių sveikatai, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) viršininko įsakymu naikinamas šio vaisto registracijos pažymėjimo galiojimas.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2019-06-07

  Informuojame, kad tebėra sutrikęs vaistinio preparato Zoely (nomegestrolio acetatas/estradiolis) 2,5 mg/1,5 mg plėvele dengtos tabletės tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekimą planuojama atnaujinti 2019 m. rugsėjo mėn.

  Dėl vaistinio preparato tiekimų atnaujinimo
  2019-06-07

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato HEPARIN ROTEXMEDICA (heparino natrio druska) 25000 TV/5 ml injekcinis tirpalas (Limedika, UAB, Lietuva) tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato tiekimų atnaujinimo
  2019-06-05

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Propofol Fresenius (propofolis) 10 mg/ml injekcinė ar infuzinė emulsija 50 ml N10 tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Dėl vaistinio preparato tiekimų atnaujinimo
  2019-06-05

  Informuojame, kad atnaujintas vaistinio preparato Duac (klindamicinas/ benzoilo peroksidas) 10 mg/50 mg/g gelis, 15 g  tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

  Susitikimo su vaistinių atstovais metu kalbėta apie viešų konsultacijų svarbą
  2019-06-05

  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) vadovas Gytis Andrulionis toliau stiprina bendradarbiavimą su vaistų rinkos dalyviais. Susitikimo su vaistinių atstovais metu daugiausia dėmesio skirta galimybei rinkos dalyviams teikti daugiau viešų konsultacijų, diskutuota  vaistinių inspektavimo, rinkos priežiūros klausimais.

  Tarnyba tampa atviresnė pacientų atstovams
  2019-06-05

  Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) vadovas Gytis Andrulionis pakvietė susitikti pacientų organizacijų atstovus. Susitikimo metu buvo diskutuojama pacientams aktualiais klausimais – apie vaistų įsigijimo vaistinėse problemas, nepageidaujamų reakcijų į vaistą registravimo būtinybę. Taip pat aiškintasi, kokios informacijos apie vaistus pacientams trūksta  labiausiai, kaip galėtų atrodyti glaudesnis VVKT ir pacientų atstovų bendradarbiavimas.

  Pradėtas VVKT veiklos auditas
  2019-06-04

  Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos iniciatyva pradėtas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT) veiklos auditas, kurį atlieka ministerijos Vidaus audito skyrius. Audituojamas bus 2018 m. ir 2019 m. pirmasis ketvirtis.

  Dėl vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimo panaikinimo
  2019-06-04

  Informuojame, kad Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2019 m. birželio 4  d. įsakymu panaikinamas vaistinių preparatų registracijos pažymėjimų galiojimas. Vaistinių preparatų sąrašą rasite čia.

  Dėl 2019 m. gegužės 27 d. Europos Komisijos sprendimo
  2019-06-04

  2019 m. gegužės 27 d. Europos Komisija priėmė sprendimą dėl žmonėms skirtų Septanest ir kitų  susijusių pavadinimų vaistų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos artikaino hidrochlorido ir adrenalino (adrenalino tartrato pavidalu), registracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB 30 straipsnį.

  Dėl vaistinių preparatų tiekimo sutrikimo
  2019-06-03

  Informuojame, kad laikinai sutriko šių vaistinių preparatų tiekimas Lietuvos Respublikos rinkai.

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Pirmyn -> 
  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba